REMONTY MASZYN

Jedną ze specjalizacji naszej firmy jest wykonywanie remontów maszyn.
Wykonujemy remonty:

 • Tokarek
 • Frezarek
 • Szlifierek
 • Pras

Przykładowy zakres remontu kapitalnego:

 1. Demontaż maszyny – kompletny demontaż maszyny na podzespoły i poszczególne części składowe.
 2. Dokładne oczyszczenie i odtłuszczenie poprzez mycie na gorąco wszystkich jej elementów.
 3. Weryfikacja części i korpusów stwierdzający stopień zużycia za pomocą pomiarów wszystkich tych części od których uzależniona jest dokładność geometryczna maszyny, ustalona odpowiednimi normami.
 4. Regeneracja poprzez szlifowanie lub skrobanie wszystkich powierzchni ślizgowych
 5. Regeneracja korpusu konika.
 6. Wykonanie nowej tulei konika.
 7. Regeneracja imaka.
 8. Regeneracja lub wykonanie nowej:
  • śruby pociągowej + nakrętki
  • śruby suportu poprzecznego + nakrętki
  • śruby suportu narzędziowego + nakrętki
  • śruby konika + nakrętki
  • klinów
  • listew dociskowych
 9. Montaż maszyny, poziomowanie, przygotowanie do wylewania tworzywem (ryflowanie), wylanie tworzywem, ustawienie geometrii.
 10. Montaż wszystkich zespołów obrabiarki oraz próby na stacjach prób.
 11. Modernizacja, naprawa i montaż urządzeń sterujących.
 12. Wymiana lub regeneracja układu smarowania.
 13. Modernizacja, naprawa, wymiana i montaż osprzętu elektrycznego.
 14. Montaż finalny tokarki – przeprowadzenie pomiarów dokładności geometrycznej jak również dokładności obróbki.
 15. Próby tokarki pod obciążeniem toczenia.
 16. Malowanie.
 17. Montaż tabliczek i konserwacja.

Przykładowy zakres remontu średniego:

 1. Demontaż tokarki na zespoły.
 2. Dokładne oczyszczenie i odtłuszczenie poprzez mycie na gorąco.
 3. Weryfikacja części i korpusów stwierdzający stopień zużycia za pomocą pomiarów wszystkich tych części od których uzależniona jest dokładność geometryczna obrabiarki . ustalona odpowiednimi normami.
 4. Regeneracja poprzez szlifowanie lub skrobanie wszystkich powierzchni ślizgowych:
 5. Regeneracja korpusu konika, nowej tulei.
 6. Regeneracja imaka.
 7. Regeneracja lub wykonanie nowej:
  • śruby pociągowej + nakrętki
  • śruby suportu poprzecznego + nakrętki
  • śruby suportu narzędziowego + nakrętki
  • śruby konika + nakrętki
  • klinów
  • listew dociskowych
 8. Montaż tokarki, poziomowanie, przygotowanie do wylewania tworzywem /ryflowanie/ wylewanie tworzywem, ustawienie geometrii.
 9. Montaż finalny tokarki – przeprowadzenie pomiarów dokładności geometrycznej jak również dokładności obróbki.
 10. Próby tokarki pod obciążeniem toczenia.