Hydraulika siłowa

Posiadamy w swoim asortymencie:

 • pompy, zawory, rozdzielacze
 • hydroakumulatory, przepony
 • filtry, silniki hydrauliczne

VICKERS

 • pompy tłoczkowe typu: PVB, PFB, PVQ, PVE, PVH,PVM
 • pompy łopatkowe pojedyncze typu: V10, V20, 20V, 25V(T), 35V(T), 45V(T)
 • pompy łopatkowe podwójne typu: V2010; V2020, 2520V(Q), 2525V(Q), 3520V(Q), 3525V(Q), 4520V(Q), 4525V(Q), 4535V(Q) VVS, VV
 • silniki hydrauliczne typu: MFB, 25M, 35M, 45M, 50M
 • rozdzielacze typu: DG4V3, DG4V5, DG4S4, DG3V5, DG5V5, DG5V7, DG5S-H8, DG5S4-10
 • zawory ciśnieniowe typu: DGMX, X(C)T, X(C)G, DGMC, ECT, ECT5, ECG, ECG5, CGR, R(C)T, R(C)G
 • zawory sterujące przepływem typu: DGMFN-3, DGMFN-7, EFN, F(C)G, DGMPC, DGMDC


PONAR WADOWICE

 • pompy łopatkowe typu: PV2V3 …/12; PV2V3…/25, PV2V3…/40, PV2V3…63
 • rozdzielacze typu: 4WE5, 4WMM5,4WMD5, 4WE6, 4WMM6,4WMD6, WH6, 3WE10, 4WE10, 4WMM10, 4WMD10, 4WH10, 4WEH16, 4WEH22, 4WEH32
 • zawory ciśnieniowe typu: DBD6, DBD10, DBD20, DB10, DB20, DB30, DR5DP, DR10, DR20, DR30, UZCP10, UZRC6, UZRC10
 • zawory sterujące przepływem: MK, MG, Z2FS6, Z2FS10, Z2FS16, Z2FS22, 2FRM5, 2FRM10, 2FRM16
 • inne: przekaźnik ciśnienia HED2, HED3, zawór kulowy BK


ORSTA hydraulik

 • pompy zębate od 1 cm³ – 80 cm³ jednostrumieniowe typu: TGL 10859; wielostrumieniowe TGL 37069
 • pompy łopatkowe typu: TGL 10885 jednostrumieniowe oraz wielostrumieniowe
 • zawory typu: TGL 10947, TGL 10949
 • akumulatory hydrauliczne i przepony typu: TGL 10843 pojemność znamionowa 1,0; 2,5; 6,3; 10; 16; 25; 40


RACINE

 • pompy łopatkowe typu: PSV-10, PSV-20, PSV-25, PSV-40, PVQ, PSQ
 • rozdzielacze typu: FD4, OD4
 • zawory typu: OD2, OE3, OE8, OF2, FB1, FC3, FC6, FF2


ATOS

 • pompy łopatkowe typu: PFE, PVL, PVA
 • rozdzielacze typu: DHI, DHU, DHO,DKI, DKU, DKO
 • zawory ciśnieniowe: ARAM, AGAM, AGIR, AGIS, ADR, HS, KS
 • zawory sterujące przepływem typu: HQ, KQ, QV, AQFR
 • siłowniki typu: CK, CH


BOSCH

 • pompy zębate z grupy: 0510, 0511
 • pompy tłokowe z grupy: 0512, 0514
 • pompy łopatkowe z grupy: 0513 (VPV)
 • rozdzielacze typu: 081WV06, 081WV10, 081WV16


DUPLOMATIC

 • pompy typu: GP, IGP, DFP, PVD, PVA, VPPM
 • rozdzielacze typu: MD1D, DS3, DS5, E05P4, E7P4, E08P4
 • zawory ciśnieniowe typu: CR, CRQ, CD1-W, RM*-W, RQ5-W, MRQA
 • zawory sterujące przepływem: RS*, RPC1, RPC1-T3, RPC*
 • zawory modułowe: MCD, MRQ, PCDM3, RQ4M, MERS, MVR, MVPP


DENISON

 • pompy łopatkowe typu: T6C, T6CM, T6D, T6DM, T6E, T6EM, T6CC, T6DC, T6EC, T6ED, T6DCC
 • rozdzielacze: 4D01, 4D02, 4D03, 4D06, 4DP01
 • zawory ciśnieniowe: R1E02, R1EP01, R4VP, R4V, CVC-CVD, 4RP01
 • zawory sterujące przepływem: 2F1C, DRV7, F5C, C1FD


HAWE

 • pompy tłokowe: grupa 6010 R0,3 ÷ R6,5; grupa 6011 R1,4 ÷ R15,3; grupa 6012 R2,7 ÷ R30,4; grupa 6014 R6,1 ÷ R60,8; grupa 6014 R12,7 ÷R91,2
 • rozdzielacze typu: SG, SP, SW, SKS, S, WSR, NV8, HSV, G, CR4, G3-1
 • zawory ciśnieniowe typu: MV, DSV2-1, DV, DF, VDM, SVP, DMVN, VR
 • zawory sterujące przepływem typu: AV2, AV3, SU, EB, SB, SE2, TQ, QR


MARZOCCHI

 • pompy zębate typu: 0,25; K0,25; U0,25; K0,5; UK0,5; 1BK4; 1BK7; 1RO; 1A; 2AN; 3FL; 3R
 • silniki zębate typu: 1M; 1AM; 1AMRA; 2M; 2MT; 2BK1M; 2BK2M; 2BK4M; 2BK7M; 3M; 3AM

NACHI

 • pompy łopatkowe typu: VDS, VDR, VDC
 • pompy tłokowe typu: PVS, PZS
 • rozdzielacze typu: S.A, SS, DSS
 • zawory ciśnieniowe typu: OR-G0x, OG-G0x, OQ-G0x, OCQ-G0x
 • zawory regulujące przepływ typu: OY-G0x, OCY-G0x, OCF-G0x


PARKER

 • pompy tłokowe typu: PAV, PV, PVP
 • pompy łopatkowe typu: PVS, PVH
 • rozdzielacze typu: D1VW, D1DW, D3W, D3DW
 • zawory ciśnieniowe typu: DSD, R10, R25, DSDU, DWL, DWK, DWE, DWU, PRM2, PRM4
 • zawory sterujące przepływem typu: GFG, SPR, SVL, SVP, FM2, MV, N, F


SAMHYDRAULIK

 • silniki hydrauliczne typu: BGM, BG, AR, MB-MBF, CTD-CTM, H2V
 • pompy tłokowe typu: H1C, H3C


YUKEN

 • pompy hydrauliczne typu: A16-F-R, A37-F-R
 • zawory hydrauliczne typu: DSG, DSHG, MBP, MSW